Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zgłoszenie dziecka przez jego Rodzica lub Opiekuna poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Zacznik_1.docx) i dostarczenie w wyznaczonym terminie do biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, p. 335 R w godz. 7.30 do 15.30. Wraz z formularzem należy dostarczyć zgodę na wykorzystanie wizerunku (Zacznik_2.docx) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Zacznik_3.doc) w związku z realizacją projektu i w celu promowania jego działań. piątek, 11 stycznia 2019 11:54 Poprawiony: środa, 04 grudnia 2019 13:25 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności