Akademia Matematyki - 2 edycja

W ramach zadania proponujemy uczniom ostatnich klas szkół ponadpodstawowych 30 godzin bezpłatnych zajęć przygotowujacych do matury z matematyki na poziomie rozszerzonym  (15 spotkań po 2 godziny). Zajęcia będą realizowane w terminie od stycznia do kwietnia 2020 r.

Realizowane tematy:
- równania i nierówności;
- funkcje i ich własności;
- ciagi liczbowe;
- funkcje trygonometryczne;
- geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej;
- rachunek różniczkowy;
- dowody w matematyce

Rozwijane w trakcie zajeć umiejętności wykraczają poza zakres rozszerzony podstawy programowej z matematyki dla szkół średnich i dotyczą poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań matematycznych.

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 31.01.2020 r.

Spotkanie organizacyjne - obowiązkowe - 05.02.2020 r. g. 16:30 sala nr 123 R

Ogłoszenie listy rankingowej - 13.02.2020 r.

Pierwsze zajęcia - 19.02.2020 r. g. 16:30 sala 123 R

Liczba miejsc - 12 osób.

 

Terminarz spotkań:

Luty

Marzec

Kwiecień

 

 

 

 

 

 

   Terminarz spotkań - 1 edycja

 

Plakat_-_Akademia_matematyki_II

piątek, 11 stycznia 2019 11:46 Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 11:57 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności