1. Formularz zgłoszeniowy - Zacznik_1.docx

2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku - Zacznik_2.docx

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Zacznik_3.doc

4. Dodatkowo kandydat składa kserokopię świadectwa ukończenia szkoły - z ostatniego roku nauki

piątek, 11 stycznia 2019 11:54 Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2020 15:01 Wpisany przez Andrzej Borodijuk

PSW - Regionalna Akademia Aktywności