Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

  1. Dwa budynki dydaktyczne
  2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
  3. Dom studenta
  4. Dwa centra badawcze  
    1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
    2. Centrum EKO-AGRO-TECH
  5. Bibliotekę
  6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II 
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w górach na nartach zjazdowych na okres kursu,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń,
- posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień,),  

 

Niezbędne dokumenty:

Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy
Podpisane  Oświadczenie RODO
Dowód wpłaty za kurs - wpłat należy dokonywać dopiero po zebraniu grupy, tuż przed rozpoczęciem kursu.
Wypełnione  Zgłoszenie do wystawienia faktury

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 266R, bądź listownie na adres:

AKADEMICKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
Akademia Bialska Nauk Stosowanych  im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 99 60, 83 344 99 62
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kurs_pierwszej_pomocy_FB

 

W szczególności szkolenie zakłada realizację celów, takich jak:

- zdobycie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy;

- zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy podczas nagłego zatrzymania krążenia 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;

- kształtowanie właściwej postawy etycznej w podejmowanych czynnościach.

 

Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych (6 x 45 min). 

Cena kursu - 150zł


W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa wiedzę dotyczącą:

- obowiązku niesienie pomocy oraz konsekwencji jej zaniechania;

- zagrożeń występujących na miejscu zdarzenia;

- przyczyn występowania NZK;

- budowy AED, oraz zasad przyklejania elektrod na klatce piersiowej;

-sytuacji szczególnych w których należy zastosować zmodyfikowany algorytm postępowania podczas RKO.


W wyniku uczestnictwa w szkoleniu, uczestnik nabywa umiejętności:

- używania środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka do prowadzenia oddechu zastępczego);

- oceny zagrożeń dla siebie, osoby poszkodowanej oraz osób trzecich;

- wezwania pomocy służb ratowniczych;

- identyfikowania oznak nagłego zatrzymania krążenia;

- oceny stanu osoby poszkodowanej (ocena przytomności i oddechu);

- ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej;

- rozpoznawania znaków i symboli informujących o miejscu znajdowania się AED;

- bezpiecznego obsługiwania urządzenia AED, właściwego umieszczania elektrod na klatce piersiowej;

- prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka i niemowlęcia;

- rozróżniania sytuacji szczególnych, w których podejmuje RKO w sposób odmienny od standardowego.

 

Prowadzący: dr Martyna Krukowska - Ratownik medyczny, szkoleniowiec, nauczyciel akademicki ABNS

 

TERMIN KURSU -  5 LISTOPAD 2022r.


Po ukończeniu kursu oraz zdanym egzaminie  część teoretyczna test i praktyczna,
uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy.

 

Niezbędne dokumenty:

 

Szczegóły:

Akademickie Cenytrum Edukacji Ustawicznej p. 266R

tel. 83 344 99 60, 34

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

1

2

3

4

5

 

Więcej…

 

 


kurs_jzyka_polskiego_ukraina_FB_UK

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З АКАДЕМІЧНИХ  ОБМІНІВ

Програма „ Солідарні з Україною”

Курс польської мови

Ціль програми – дати можливість участникам програми - студентам і аспірантам, які є громадянами України і перебувають у Польщі  з 24 лютого  2022 року. – продовжити навчання, працювати над кандидатською дисертацією чи пройти яку завгодно іншу форму навчання у польських університетах чи інститутах в період від березня по вересень 2022 року.

АКАДЕМІЧНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

БЯЛЬСКОЇ АКАДЕМІЇ ПРИКЛАДНИХ НАУК

Проводить набір на

КУРС ПОЛЬСКОЇ МОВИ ІЗ СТИПЕНДІЄЮ

для студентів з України.

***

У програму курсу польскої мови будуть набрані люди, які проходили в Украині в 2021/2022  році навчання і прибули у Польшу не раніше 24.02.2022.

Курс буде організований на базі стаціонарного навчання (з понеділка по п’ятницю)  3х45 хв/день  на базовому рівні.

Тривалість курсу = 1 місяць/60год. x 45 хв.

Планується провести 3 набори курсу на протязі декількох місяців: V, VI, IX. 2022 р.

Одна людина може прийняти участь в кожному з  3 наборів курсу.

Курс може бути скасований, якщо не буде набрано мінімальної групи в 15 осіб.

Правила прийому:

- Посвідчення статусу студента в Україні,

- Копія документа, яка підтверджує перебування в Польщі після  24.02.2022 г,

- Підтвердження громадянства (копія українського паспорта з вашим прізвищем),

- порядок реєстрації.

***

Участники курсу, які виконали умови набору, отримають стипендію у розмірі 1500 злотих/місяць при 50% участі у заняттях

***

Після кожного набору учасник отримає сертифікат про проходження курсу польської мови

Набори:

I набір з  11.04 - 29.04.2022 г./ на місяць ТРАВЕНЬ

II набір з  11.04 - 31.05.2022 г./ на місяць ЧЕРВЕНЬ

III набір з 11.04- 19.08.2022 г./на місяць ВЕРЕСЕНЬ

 

Заявки приймаються на бланку разом із заявою RODO ( у додатку).

Заявки можна надсилати електронною поштою: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

або особисто приносити до Академічного Центру Безперервної Освіти  к. 266 R, вул. Sidorska 95/97, Біла Подляска (ABNS).

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

 

 

 

Więcej…

 

 Regulamin studiów podyplomowych rok akademicki 2022-2023 

 Regulamin praktyk na studiach podyplomowych 

 Program praktyk kwalifikacje pedagogiczne 

 Podanie - rozłożenie na raty 

 Podanie - obniżenie czesnego

 ABNS_swiadectwo_ukoczenia_studiw_podyplomowych.pdf 


Rachunkowo_i_audyt_2

Adresaci studiów

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych, zainteresowanych prowadzeniem finansowej obsługi podmiotów sektora prywatnego i publicznego, a także dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Więcej…

ACEU zaprasza na Kurs Instruktora PŁYWANIA
Zniżka dla studentów i absolwentów PSW i ABNS !

 

Więcej…

Strona 10 z 12

10