Kurs realizowany jest w oparciu o program MEN, a jego przebieg nadzorowany jest przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Wymogiem niezbędnym do zorganizowania wyjazdu wypoczynkowego jest obecność kierownika wypoczynku. Może nim zostać nauczyciel lub inna osoba, posiadająca co najmniej 3 letni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej oraz posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku.

Kurs  na kierownika wypoczynku odbywa się w formie stacjonarnej ( 1 dzień nauki + egzamin).
Ukończenie kursu  i zdany egzamin nadaje kwalifikacje zawodowe  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 21.01.1997 r. ( póź. zmianami) w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. 1997, Nr 12, poz. 67, oraz Dz.U. Nr 218 z dn. 09.12.2009 r.)

Liczba  godzin kursu: 10 h, /1 dzień (sobota)

W programie m.in: Planowanie pracy wychowawczej, Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników, Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego, prowadzenie dokumentacji wypoczynku.

TERMIN ROZPOCZĘCIA ZOSTANIE PODANY PO ZEBRANIU GRUPY ( min. 15 os.)

                                         

Kryteria naboru : kolejność zgłoszeń

Niezbędne dokumenty:

 

Szczegóły: tel. 83 344 99 62, 83 344 99 60, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 266R, bądź listownie na adres:  Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem:

AKADEMICKIE CENTRUM  EDUKACJI  USTAWICZNEJ.