Kurs instruktora narciarstwa  przygotowuje kursantów do pracy z każdą grupą wiekową w ośrodkach wypoczynku, na obozach i koloniach a także prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora narciarstwa zjazdowego, oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz. U. poz.186).

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
- ukończyła 18 lat,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązujące w górach na nartach zjazdowych na okres kursu,
- nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- posiada wysoką sprawność fizyczną pozwalająca na swobodne wykonywanie ćwiczeń,
- posiada dobrą znajomość i umiejętności z narciarstwa obejmujące elementy stopnia podstawowego i średniego (1 i 2 stopień,),  

 

Niezbędne dokumenty:

Wypełniony  Formularz zgłoszeniowy
Podpisane  Oświadczenie RODO
Dowód wpłaty za kurs - wpłat należy dokonywać dopiero po zebraniu grupy, tuż przed rozpoczęciem kursu.
Wypełnione  Zgłoszenie do wystawienia faktury

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście do pokoju 266R, bądź listownie na adres:

AKADEMICKIE CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ
Akademia Bialska Nauk Stosowanych  im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 99 60, 83 344 99 62
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.