Współpraca zagraniczna

W dniach 14-18.06.2021 mieliśmy okazję gościć panią prof. Baglan Mizamkhan - Dziekan Wydziału Translatoryki i Filologii z Uniwersytetu Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych Kazachstanu im. Ablai Khan w Ałmatach w Kazachstanie.

Więcej…

W dniach 24-28 maja 2021 mobilność w celach dydaktycznych w Zakładzie Turystyki i Rekreacji zrealizował Pan dr Edip Dogan – nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Adiyaman w Turcji.

Więcej…

W dniach 17-21.05.2021 mieliśmy okazję gościć pana dr n. med. doc. Andrei Shpakou z Wydziału Wychowania Fizycznego, Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Janki Kupały w Grodnie na Białorusi.

Więcej…

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na wyjazd szkoleniowy lub dydaktyczny z dofinansowaniem Erasmus+ w ramach projektów:

Więcej…

Uczelnia partnerska Uniwersytet w Peczu na Węgrzech zaprasza studentów i pracowników naszej uczelni do udziału w akcji Moonbike Challenge 2021, której celem jest pokonanie na rowerze stacjonarnym lub zwykłym dystansu Ziemia-Księżyć (384,400 km) w okresie 2 miesięcy!

Więcej…

Droga studentko, drogi studencie! Przed Wami, w dniach 24-30 maja br., 10. edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży organizowanego przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. W tym roku ETM realizowany jest pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach” a wszystkie aktywności zaplanowane w programie w całości odbywać będą się online.

Więcej…

Szanowni studenci! W terminie od 10.05.2021 do 31.05.2021. będzie trwała druga rekrutacja na dofinansowanie wyjazdów na praktyki zagraniczne ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Strona 10 z 20

10