Współpraca zagraniczna

Z uwagi na powtarzające się zapytania mailowe i telefoniczne odnośnie udziału w mobilnościach zagranicznych realizowanych w Wielkiej Brytanii, przekazuję najnowsze stanowisko KE w sprawie mobilności realizowanych w ramach programu Erasmus+:

Więcej…

Szanowni Studenci i Kandydaci! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza młodzież polonijną zainteresowaną podjęciem lub kontynuowaniem studiów na polskich uczelniach w języku polskim na webinarium informacyjne w dniu 6 maja 2021 r., na którym zostaną wyjaśnione kwestie związane z aplikowaniem o wsparcie finansowe w programie stypendialnym im. gen. W. Andersa.

Więcej…

Szanowni studenci! W terminie od 23.04.2021 do 28.05.2021. będzie trwała rekrutacja na dofinansowanie wyjazdów na studia zagraniczne na semestr zimowy 2021/2022 ze środków Programu Erasmus+ Mobilność z krajami Programu lub POWER Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej…

Szanowni Studenci i Kandydaci! Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór wniosków w Programie Stypendialnym dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia na polskich uczelniach.

Więcej…

Zachęcamy Państwa do współpracy w rozbudowie naszej siatki zagranicznych uczelni partnerskich! Rozpoczynająca się właśnie nowa edycji programu Erasmus+ na lata 2021-2027 to dobra okazja na pozyskanie nowych uczelni do współpracy i tym samym poszerzenie oferty wyjazdowej o interesujące Państwa kierunki i kraje wyjazdu w celach dydaktycznych, szkoleniowych, jak również w przypadku studentów - w celu wyjazdu na studia.

Więcej…

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału i rozpowszechniania informacji o konkursach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: EDUinspirator, Młody EDUinspirator (nowość!) i EDUinspiracje Media wśród studentów i pracowników naszej uczelni.

Więcej…

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiło konkurs dla naukowców i badaczy na najlepsze monografie poświęcone edukacji. Do konkursu można zgłosić publikacje, które powstały w ramach inicjatyw niezwiązanych bezpośrednio z projektami realizowanymi w FRSE.

Więcej…