Współpraca zagraniczna

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza studentów i nauczycieli akademickich z polskich uczelni do składania wniosków do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2021/2022 – oferta wyjazdowa.

Więcej…

Szanowni Studenci! Niniejszym informuję, iż uległ zmianie skład Zespołu ds. współpracy zagranicznej oraz do realizacji kompleksowych przeglądów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Wydziałów w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach V naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach IV naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach III naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego lub dydaktycznego w zagranicznych uczelniach lub ośrodkach szkoleniowych oraz uzyskaniem na ten cel dofinansowania ze środków Programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103), proszeni są o terminowe złożenie wniosku o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach II naboru wniosków w roku akademickim 2020/2021.

Więcej…

W ostatnim czasie Nasza Uczelnia podpisała dwie nowe umowy międzyinstytucjonalne Erasmus+ na realizację pobytów zagranicznych przez pracowników i studentów Naszej Uczelni w ramach współpracy zagranicznej realizowanej poprzez program Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z krajami Programu (KA103).

Więcej…

Strona 1 z 6

pierwsza
poprzednia
1