Współpraca zagraniczna

Szanowni studenci! Jeśli interesujecie się wolontariatem, działacie w kołach naukowych czy innego rodzaju studenckich stowarzyszeniachto zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą Europejskiego Korpusu Solidarności!

Więcej…

Uczelnia partnerska Uniwersytet Nauk Stosowanych im. ks. A. Kolpinga w Kownie na Litwie zaprasza pracowników naszej uczelni do udziału w międzynarodowej konferencji praktyczno-naukowej pt. „Promoting Community in the Context of Sustainable Development”.

 

Więcej…

Szanowni nauczyciele akademiccy! Cały czas dysponujemy środkami finansowymi na realizację wyjazdów w celach dydaktycznych.

Więcej…

W ramach grantów interwencyjnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej złożyła projekt zatytułowany Physical activity and mental health of students from Poland and Belarus in the context of the dynamically changing situation of the COVID-19 pandemic, który uzyskał pozytywną ocenę instytucji finansującej i został zatwierdzony do realizacji.

Więcej…

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru 4/2021 czasopisma naukowego „Health Problems of Civilization” (w j. angielskim) wydawanego przez Wydawnictwo PSW.

Więcej…

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, realizując zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, przeprowadziła w ostatnich miesiącach nabór wniosków o stypendia w ramach Działania „Solidarni z Białorusią – studenci” skierowany do obywateli Białorusi, którzy w roku akademickim 2021/22 rozpoczynają w Polsce studia lub kontynuują kształcenie, oraz stypendia „Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa” skierowane do osób pochodzenia polskiego z całego świata.

Więcej…

Serdecznie zapraszamy do lektury nowego numeru kwartalnika „Europa dla Aktywnych” 4/2021 publikowanego przez Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Więcej…

Strona 5 z 20

5