Współpraca zagraniczna

Studenci zainteresowani wyjazdem zagranicznym w celu realizacji semestru studiów na europejskich uczelniach partnerskich finansowanym z Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe: Mobilność z krajami programu, proszeni są o zapoznanie się z Uczelnianymi zasadami rekrutacji, finansowania i realizacji wyjazdów obowiązującymi w roku akademickim 2018/2019.

Więcej…

Pracownicy administracyjni, pracownicy biblioteki oraz laboranci centrów badawczych PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu szkoleniowego z dofinansowaniem Programu Erasmus+ Mobilnośc Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) w roku akademickim 2019/2020 przed złożeniem formularza aplikacyjnego na wyjazd proszeni są o dokładne zapoznanie sie z Regulaminem zasad realizacji wyjazdów szkoleniowych pracowników PSW, które będą obowiązywały w roku akademickim 2019/2020 r.

Więcej…

 

Nauczyciele akademiccy, lektorzy oraz instruktorzy zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego, szkoleniowego lub dydaktyczno-szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilnośc Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) w roku akademickim 2019/2020 przed złożeniem formularza aplikacyjnego na wyjazd, proszeni są o dokładne zapoznanie się z Regulaminem zasad realizacji wyjazdów dydaktycznych, szkoleniowych i dydaktyczno-szkoleniowych nauczycieli akademickich, lektorów i instruktorów które będą obowiązywały w roku akademickim 2019/2020.

 

Więcej…

Pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zainteresowani realizacją wyjazdu dydaktycznego lub szkoleniowego z dofinansowaniem programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna z Krajami Programu (KA103) w roku akademickim 2019/2020 w celu ubiegania sie o dofinansowanie, zobowiązani są do terminowego złożenia następujących dokumentów:

Więcej…

Strona 3 z 3

3
następna
ostatnia