W związku ze zbliżającm  się terminem rozpoczęcia projektu dotyczącego podnisienia kompetencji nauczycieli poloninych placówek edukacyjnych pt. "Uczę się uczyć Polskości" poniżej podajemy szczegółową tematyke szkolenia:

Ramowy program szkolenia

dla nauczycieli polonijnych z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy

realizowany w ramach projektu

"Dobra edukacja polonijna. Regranting"

współfinansowanego przez Kancelarię Senatu

w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

 

1. Dydaktyka nauczania i profcesu wychowawczego - 6 godzin

Prowadzący: Marta Cybulska - Demczuk

 

2. Działalność polskiej placówki oświatowej - 4 godziny

Prowadzący: Anna Siedlecka

 

3. Skuteczne nauczanie języka polskiego, historii i geografii - 8 godzin

Prowadzący: Anna Siedlecka

 

4. Zarządzanie i organizacja procesu nauczania - 2 godziny

Prowadzący: Edyta Borys - Frończuk

 

5. Relacje nauczyciel - rodzic - uczeń - 8 godzin

Prowadzący: Edyta Borys - Frończuk

 

6. Budowanie relacji z otoczeniem społęeznym szkoły - 8 godzin

Prowadzący: Edyta Borys - Frończuk

 

7. Jak mówić, żeby uczniowie słuchali - 8 godzin

Prowadzący: Edyta Borys  - Frończuk

 

godlo_senat_z_podpisem_1

środa, 10 sierpnia 2016 11:18 Poprawiony: czwartek, 06 października 2016 12:18 Wpisany przez Iwona Żelisko