Zakończył się etap rekrutacji do projektu pt. "Uczę się uczyć Polskości: współfinansowego ze środków Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Do udziału w ww. zakwalifikowano:

 - 6 nauczycieli Szkoły Średniej im. Marii magdaleny ze Lwowa

 - 6 nauczycieli Szkoły Średniej im. Szymona Konaskiego z Wilna

 - 4 nauczycieli/pracowników oświaty z Towarzystwa Kultury Polskiej im. tadeusza Kościuszki  w Łucku

 - 2 nauczycieli z Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki z Brześcia.

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Szkolenie odbędzie sie od 19 sierpnia  i zakończy się 26 sierpnia.

W nabliższych dniach przedstawimy szczegóły dotyczące programu szkolenia oraz Państwa transportu.

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu

„Dobra edukacja polonijna. Regranting"

współfinansowanego przez Kancelarię Senatu

w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

 

godlo_senat_z_podpisem_1

wtorek, 06 września 2016 11:00 Poprawiony: środa, 28 września 2016 14:51 Wpisany przez Iwona Żelisko