Fundacja Edukacja i Przyszłość znalazła się na liście organizacji pozarządowych, którym Fundacja Edukacja dla Demokracji przyznała dotację na realizację projektu pt. „Uczę się uczyć polskości".

http://fed.org.pl/wp-content/uploads/2016/07/DEP-regranting-wyniki-2016.pdf

 

Projekt jest współfinansowany

w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.

Całkowita wartość projektu to 45. 377 zł.

Dotacja Senatu wynosi 41. 997 zł.

Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość wynosi 3.380 zł.

Zadanie polega na realizacji programu szkoleniowego skierowanego do 18 nauczycieli pracujących z dziećmi oraz z młodzieżą pochodzenia polskiego na Ukrainie, Białorusi, oraz Litwie.

8 dniowe szkolenie obejmie następujące moduły:

1. Dydaktyka nauczania i procesu wychowawczego

2. Wiedza przedmiotowa z zakresu wiedzy o Polsce – jak nowatorsko uczyć? (historia, geografia)

3. Zarządzanie i organizacja procesu nauczania

4. Budowanie relacji z otoczeniem społecznym szkoły

5. Jak pozyskać dotację dla organizacji polonijnych

6. Zajęcia z języka polskiego dla zaawansowanych

Szkolenie odbędzie się w formie zjazdu szkoleniowego w Polsce (sierpień 2016). Program zawiera w sobie przede wszystkim nastawienie na aktywną edukację dzieci i młodzieży i kształtowanie postaw aktywności i odpowiedzialności za swoje środowisko co pozwala nie tylko utrwalać i wzmacniać wśród uczniów więź kulturową z Polską, poczucie przynależności oraz wiedzę o Polsce ale przede wszystkim poprzez aktywne, dobrze zorganizowane i podsumowanie działań w swoim środowisku, utrwala tą więź również wśród całego środowiska polskiego (zapracowanych rodziców, młodszego rodzeństwa, dziadków) i kształtuje pozytywny wizerunek szkoły.

Beneficjentami projektu będą nauczyciele polonijnych placówek edukacyjnych z Białorusi, Litwy, Ukrainy z następujących organizacji polonijnych:

- Polska Szkoła Społeczna im. I. Domeyki z Brześcia

- Towarzystwo Kultury Polskiej im. T. Kościuszki z Łucka

- Szkoła Średnia im. Marii Magdaleny ze Lwowa

- Szkoła im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Główne cele projektu to:

1. Nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego przekazywania wiedzy o Polsce, polskiej kulturze, języku, historii i geografii

2. Nabycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji działań społecznych budujących partnerstwa społeczne i dobry wizerunek szkoły wśród społeczności lokalnej szkoły, wiedzy przedmiotowej dotyczącej pol. kultury, języka, historii i geografii

3. Wzmocnienie więzi uczniów polskiego pochodzenia z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy z Polską poprzez udział ich

nauczycieli w programie szkoleniowym dotyczącym nauczania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z zagranicy.

czwartek, 14 lipca 2016 23:00 Poprawiony: czwartek, 06 października 2016 12:24 Wpisany przez Iwona Żelisko