W dniu 12 września 2019 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Determinanty bezpieczeństwa państwa”, zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Honorowy patronat objął JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, który dokonał uroczystego otwarcia obrad. Konferencję uświetnili swoją obecnością: Prorektor ds. studenckich dr Agnieszka Siedlecka, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych dr hab. Danuta Guzal-Dec oraz Kierownik Katedry Ekonomii i Zarządzania prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz.  Sesjom przewodniczył prof. Zbigniew Ciekanowski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych uczelni, min: Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Tematyka obrad koncentrowała się wokół zagadnień naukowych aspektów badań bezpieczeństwa, zagrożeń militarnych, ekonomicznych, ekologicznych, zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, procesów migracyjnych, zarządzania kryzysowego oraz działań policji w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Wystąpienia prelegentów charakteryzowała różnorodność podejmowanych zagadnień. Poruszane aspekty wykazały potrzebę troski o bezpieczeństwo narodowe i konieczność podejmowania działań dla jego utrzymania. Konferencja stała się dla jej uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy z wiedzą innych badaczy, a także stanowiła platformę debaty poświęconej prezentowanym w obszarze tematycznym konferencji zagadnieniom. Ponadto plonem konferencji będzie publikacja materiałów pokonferencyjnych w formie monografii naukowej, która ukaże się w 2019 r.

dr Wiesław Barszczewski
 

środa, 18 września 2019 07:57 Poprawiony: czwartek, 19 września 2019 12:43 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk