Aktualności - Dziekanat WNET

ODBIÓR DECYZJI

STYPENDIUM SOCJALNE, REKTORA I INNE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ

Drodzy Studenci
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

informuję, że w dniach
od 9 listopada tj. czwartek do 17 listopada tj. piątek

pok. 284R –  naprzeciw dziekanatu

w godzinach od 9:50-14:15
będą wydawane decyzje dotyczące
przyznania lub nieprzyznania
STYPENDIUM SOCJALNEGO, REKTORA I INNYCH ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ


Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
Stypendia będą wypłacane po odbiorze decyzji.

Zaproszenie

Wszystkich chętnych studentów do pracy
w Wydziałowych Komisjach Stypendialnych na rok akademicki 2017/2018
zapraszamy do zapisów do dnia  13 października 2017 (termin ostateczny)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
pok. 231 i 266

STUDENCI 7 SEMESTRU STUDIÓW
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESUNIĘCIA TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

UWAGA STUDENCI

Poniżej umieszczone są nowe wzory podań aktualnie obowiązujące studentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Formularze-druki-wzory-dokument%C3%B3w/Tok-studi%C3%B3w/Wydzia%C5%82-Nauk-Ekonomicznych-i-Technicznych/

STYPENDIUM SOCJALNE, REKTORA, ZAPOMOGI

ODBIÓR DECYZJI

Drodzy Studenci
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
informuję, że w dniach
od 18 listopada tj. piątek do 25 listopada tj. piątek

pok. 282R –  obok dziekanatu
w godzinach od 10:00- 14:00
będą wydawane decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania
STYPENDIUM SOCJALNEGO, REKTORA I ZAPOMÓG

Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
Stypendia będą wypłacane po odbiorze decyzji.

STYPENDIUM REKTORA – ODBIÓR DECYZJI

Drodzy Studenci
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Informuję, że w dniach
15 i 16 listopada tj. we wtorek i środę
pok. 282R
–  obok dziekanatu
w godzinach od 10:00- 14:00

będą wydawane decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW.
Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
Stypendia będą wypłacane po odbiorze decyzji.

Studenci, którzy otrzymali zgodę 
na
Indywidualny plan studiów i program kształcenia (IPS)
zgodnie z Regulaminem Studiów § 16 ust. 7

zobowiązani do dostarczenia do dziekanatu
w terminie do dwóch tygodni od dnia decyzji
szczegółowego programu IPS,
uzgodnionego
i zatwierdzonego przez kierownika zakładu.
Jednocześnie informuję, że w przypadku niedopełnienia przez studenta w/w procedury
dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie wg IPS

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1