Aktualności - Dziekanat WNET

STUDENCI 7 SEMESTRU STUDIÓW
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESUNIĘCIA TERMINU ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

UWAGA STUDENCI

Poniżej umieszczone są nowe wzory podań aktualnie obowiązujące studentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Formularze-druki-wzory-dokument%C3%B3w/Tok-studi%C3%B3w/Wydzia%C5%82-Nauk-Ekonomicznych-i-Technicznych/

STYPENDIUM SOCJALNE, REKTORA, ZAPOMOGI

ODBIÓR DECYZJI

Drodzy Studenci
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych
informuję, że w dniach
od 18 listopada tj. piątek do 25 listopada tj. piątek

pok. 282R –  obok dziekanatu
w godzinach od 10:00- 14:00
będą wydawane decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania
STYPENDIUM SOCJALNEGO, REKTORA I ZAPOMÓG

Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
Stypendia będą wypłacane po odbiorze decyzji.

STYPENDIUM REKTORA – ODBIÓR DECYZJI

Drodzy Studenci
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

Informuję, że w dniach
15 i 16 listopada tj. we wtorek i środę
pok. 282R
–  obok dziekanatu
w godzinach od 10:00- 14:00

będą wydawane decyzje dotyczące przyznania lub nieprzyznania
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW.
Odbiór decyzji jest obowiązkowy.
Stypendia będą wypłacane po odbiorze decyzji.

Studenci, którzy otrzymali zgodę 
na
Indywidualny plan studiów i program kształcenia (IPS)
zgodnie z Regulaminem Studiów § 16 ust. 7

zobowiązani do dostarczenia do dziekanatu
w terminie do dwóch tygodni od dnia decyzji
szczegółowego programu IPS,
uzgodnionego
i zatwierdzonego przez kierownika zakładu.
Jednocześnie informuję, że w przypadku niedopełnienia przez studenta w/w procedury
dziekan może cofnąć zgodę na studiowanie wg IPS

Informacja Dziekana dotycząca zakończenia

sesji egzaminacyjnej letniej – rok akademicki 2015/2016

zakoczenie_sesji_egzaminacyjnej

Scan_copy_copy_copy_copy_copy

Strona 1 z 3

pierwsza
poprzednia
1