Koło naukowe Bezpieczeństwa narodowego

Koło realizuje swoje zadania poprzez: 
  1. dział w konferencjach seminariach sympozjach i zjazdach naukowych dotyczących bezpieczeństwa Narodowego
  2. Kontakty ze studentami z innych uczelni, w tym uczelni   zagranicznych
  3. Organizowanie spotkań wykładów konferencji konkursów warsztatów dla studentów PSW 
  4. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami państwowwymi i pozapaństwowymi mających na celu poszerzenie wiedzy praktycznej i teorytycznej członków koła
  5. Współpracę z innymi kołami naukowymi, ośrodkami akademickimi,katedrami bezpieczeństwa narodowego 
  6. Szkolenia dla studentów pozwalające nabyćumiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego

Opiekun Koła: dr hab. Zbigniew Ciekanowski