Koło naukowe Bezpieczeństwa narodowego

Koło realizuje swoje zadania poprzez: 
 1. dział w konferencjach seminariach sympozjach i zjazdach naukowych dotyczących bezpieczeństwa Narodowego
 2. Kontakty ze studentami z innych uczelni, w tym uczelni   zagranicznych
 3. Organizowanie spotkań wykładów konferencji konkursów warsztatów dla studentów PSW 
 4. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami państwowwymi i pozapaństwowymi mających na celu poszerzenie wiedzy praktycznej i teorytycznej członków koła
 5. Współpracę z innymi kołami naukowymi, ośrodkami akademickimi,katedrami bezpieczeństwa narodowego 
 6. Szkolenia dla studentów pozwalające nabyćumiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa narodowego

Opiekun Koła: dr hab. Zbigniew Ciekanowski

KONFERENCJA NAUKOWA 

TEMAT:  LOGISTYKA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

TERMIN:    23.04.2018 r.  godz. 11.30

MIEJSCE:   Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

PATRONAT HONOROWY —­ Jego Magnificencja Rektor Państwowej Szkoły Wyższej

im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

prof. zw. dr hab. Józef Bergier

 

RADA NAUKOWA:

Przewodniczący:  prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew CIEKANOWSKI

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Tadeusz Bąk

dr Andrzej Zduniak

dr Andrzej Marjański

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – PSWZ w Kaliszu
 2. prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski - AMW
 3. prof. dr hab. Marian Kopczewski – AWL
 4. prof. dr hab. Leon Szot – UP JP II
 5. prof. dr hab. Mariusz Śniadkowski – Politechnika Lubelska
 6. prof. dr hab. Janusz Mierzwa – UP JP II
 7. prof. dr hab. Aleksander Czarnowałow – PSWBP
 8. prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – UPH
 9. prof. dr hab. Nadezhda Psareva – U F przy R F R  
 10. prof. dr hab. inż. Witalis Pellowski - AWL
 11. prof. dr hab.  Mariusz Zieliński – AMW
 12. prof. dr hab.  Andrzej Urban – WSPol
 13. prof. dr hab. Henryk Wyrębek – UPH
 14. prof. dr hab.  Eugeniusz Wilkowski – PSWBP
 15. dr Julia Nowicka  – WSM
 16. dr Tomasz Kościelecki - WAT
 17. dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty – ASzWoj
 18. dr Anna Dziurny – UKSW
 19. dr n med. Zbigniew Kędzierski  – WSSP w Lublinie
 20. dr n med. Małgorzata Kowal – WSSP w Lublinie
 21. dr Zdzisław Szymański – SAN
 22. dr Bartłomiej Stachowiak – UKSW
 23. dr Marcin Szwiec – Politechnika Lubelska
 24. dr Janusz Wiśniewski – WAT
 25. dr Wiesława Załoga - WAT
 26. dr Ewa Luty – PWSZ w Suwałkach
 27. dr Adam Kwiatkowski – AP w Słupsku
 28. dr Joanna Grubicka – AP w Słupsku
 29. dr Lech Chojnowski – AP w Słupsku
 30. dr  Wiesław Barszczewski- PSW BP
 31. dr Ireneusz Fura – CSŁi I w Zegrzu
 32. dr Sławomir Żarski - ASzWoj

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 1. mgr Aneta Chrząszcz
 2. mgr Agnieszka Dawidziuk
 3. mgr Katarzyna Korneluk
 4. mgr Małgorzata Parafiniuk
 5. mgr Waldemar Perdion 
 6. Grzegorz Majewski
 7. Stefania Kot
 8. Robert Demczuk
 9. Paweł Zborowski
 10. Katarzyna Wojdat

 

CELE KONFERENCJI:

Celem konferencji jest prezentacja dorobku nauki i praktyki w zakresie:

 1. kształtowania bezpieczeństwa państwa w warunkach współczesnych zagrożeń;
 2. wpływu zarządzania kryzysowego na bezpieczeństwo obywateli;
 3. prezentacji aktualnych problemów zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych;
 4. przedstawienia miejsca i roli KSRG w systemie zarządzania kryzysowego;
 5. promocji Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego;
 6. promocji Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

KONFERENCJA NAUKOWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

TEMAT:  ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

TERMIN:    15.05.2017 r.

MIEJSCE:   Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

PATRONAT HONOROWY —­ rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

                                              prof. zw. dr hab. Józef Bergier.

Więcej…