Aktualności - Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

Indywidualne rozkłady zajęć pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego:

Wykaz konsultacji pracowników Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
w semestrze zimowym 2019/2020:

  KONSULTACJE_BN.pdf

 

 Warsztaty_KAPITA-PRACA.pdf

ZESTAWY ZAGADNIEŃ NA EGZAMINY DYPLOMOWE NA STUDIACH I i II STOPNIA KSZTAŁCENIA:

 BN_I_stopien.pdf

 BN_II_stopien.pdf

 

Dodatkowy (ostateczny) termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

u mgr A.Chrząszcz odbędzie się

dn. 13.02.2018 r. o godz. 11.00 w s. 313R

AKTUALNE TERMINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 KONSULTACJE_copy.pdf