Liga Młodych Przedsiębiorców
  projekt z zakresu edukacji ekonomicznej
realizowany przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
współfinansowany przez Narodowy Bank Polski.
Czas trwania projektu: XI 2017 - VI 2018 r.

Cel główny:

upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród 200 uczniów i 10 nauczycieli szkół średnich umożliwiającej wykreowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych poprzez wsparcie ich decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Cele szczegółowe:

- Wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej dotyczącej problemów współczesnej gospodarki rynkowej oraz zwiększenie umiejętności jej wykorzystywania do świadomego podejmowania decyzji gospodarczych wśród młodzieży.

- Wzrost świadomości młodzieży o konieczności diagnozowania własnych predyspozycji zawodowych i na tej podstawie budowania ścieżki kariery zawodowej oraz zwiększenie poziomu ich motywacji do samorozwoju poprzez kształcenie i doskonalenie.

- Ukształtowanie postaw przedsiębiorczych poprzez prezentowanie pozytywnych przykładów sukcesu rynkowego wybranych przedsiębiorstw.

- Stworzenie możliwości rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez dostarczenie wiedzy wykraczającej poza podstawy programowe przedmiotu Przedsiębiorczość oraz pobudzenie pozytywnej rywalizacji między uczniami i szkołami biorącymi udział w projekcie.

- Wzrost poziomu kompetencji nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość poprzez umiejętne wykorzystanie nowoczesnych form i narzędzi nauczania.

 

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJACE DZIAŁANIA:

- WYKŁADY TEMATYCZNE I EKSPERCKIE- cykl wykładów tematycznych przygotowanych przez wykładowców PSW - pracowników Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz wykładów eksperckich prowadzonych przez znanych ekonomistów i przedsiębiorców. Wykłady kierowane są do uczniów szkół srednich i studentów PSW. Mają na celu poszerzenie horyzontów wiedzy ekonomicznej oraz zainspirować do jej stałego pogłębiania.

Spotkanie ze znanym ekonomistą jest szansą skorzystania z wiedzy oraz doświadczenia cenionego ekonomisty, wykładającego na wielu uczelniach w kraju i za granicą, zaś spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces krajowy i zawodowy stanowi formę mentoringu.
(Szczegóły w zakładce WYKŁADY TEMATYCZNE I EKSPERCKIE)

- BIALSKA LIGA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW - Konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej. Jest to konkurs wiedzy przedmiotowej z zakresu  ekonomii, przedsiębiorczości  i zarządzania, skierowany do uczniów szkół średnich. Stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy, sprawdzenia własnych umiejętności i pozytywnego współzawodnictwa.

BLMP składa się z 6 etapów - każdy o innej tematyce. Testy na poszczególne przygotowują pracownicy naukowi i dydaktyczni Katedry Ekonomii i Zarządzania PSW. Materiały pomocnicze pozwolą uczniom przygotować się merytorycznie do kolejnych etapów konkursu.
(Szczegóły w zakładce BIALSKA LIGA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW)

Przewidziane są nagrody indywidualne dla uczniów:
I miejsce - laptop
II miejsce - urządzenie wielofunkcyjne
III miejsce - zestaw książek

Nagrody dla szkół:
TABLICA MULTIMEDIALNA - dla szkoły, której uczeń wygrał konkurs
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY - dla szkoły, której uczniowie łącznie zdobyli największą ilość punktów

DLA UCZESTNIKÓW  BLMP WYCIECZKA DO CENTRUM PIENIĄDZA NBP im. S. S. Skrzypka w Warszawie

- DORADZTWO ZAWODOWE - WŁASNA ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ - warsztaty indywidualne i grupowe dla uczniów szkół średnich. Właściwa diagnoza własnych predyspozycji, umiejetności i kompetencji stanowi pierwszy etap strategicznego planowania własnego rozwoju.
Doradztwo indywidualne dla 30 uczniów szkół średnich pomoże zaplanować scieżkę kariery zawodowej.
Ponadto przewidziane jest doradztwo grupowe dla uczniów ze szkół oddalonych minimum 30km od uczelni (jedno spotkanie - 1 godzina), w dniu w którym będą uczestniczyli w wykładzie.

- COACHING W NAUCZANIU - NOWOCZESNE NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE - 2 sesja coachingowa dla nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość w szkołach średnich umożliwiająca wykorzystywanie nowych metod pracy z uczniem. Przekazywana wiedza i materiały pomocnicze ułatwią nauczycielom wykreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

 

 

 

 

 

czwartek, 12 stycznia 2017 13:06 Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 15:13 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk