logo_NBP

 

Liga Młodych Przedsiębiorców
  projekt z zakresu edukacji ekonomicznej
realizowany przez Katedrę Ekonomii i Zarządzania PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
współfinansowany przez Narodowy Bank Polski
Czas trwania projektu: X 2018 - V 2019 r.

Cel główny:

Upowszechnienie i podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej zawiązanej z postawą i zachowaniami przedsiębiorczymi wśród 210 studentów, uczniów i nauczycieli szkół średnich z terenu powiatu bialskiego.

Cele szczegółowe:

- Wzrost poziomu wiedzy ekonomicznej dotyczącej problemów współczesnej gospodarki rynkowej oraz zwiększenie umiejętności jej wykorzystywania do świadomego podejmowania decyzji gospodarczych wśród młodzieży.

- Wzrost świadomości młodzieży o konieczności diagnozowania własnych predyspozycji zawodowych i na tej podstawie budowania ścieżki kariery zawodowej oraz zwiększenie poziomu ich motywacji do samorozwoju poprzez kształcenie i doskonalenie.

- Ukształtowanie postaw przedsiębiorczych poprzez prezentowanie pozytywnych przykładów sukcesu rynkowego wybranych przedsiębiorstw.

- Stworzenie możliwości rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez dostarczenie wiedzy wykraczającej poza podstawy programowe przedmiotu Przedsiębiorczość oraz pobudzenie pozytywnej rywalizacji między uczniami i szkołami biorącymi udział w projekcie.

- Wzrost poziomu kompetencji nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość poprzez umiejętne wykorzystanie nowoczesnych form i narzędzi nauczania.

 

PROJEKT OBEJMUJE NASTĘPUJACE DZIAŁANIA:

- WYKŁADY TEMATYCZNE I EKSPERCKIE- cykl wykładów tematycznych przygotowanych przez wykładowców PSW - pracowników Katedry Ekonomii i Zarządzania oraz wykładów eksperckich prowadzonych przez znanych ekonomistów i przedsiębiorców. Wykłady kierowane są do uczniów szkół srednich i studentów PSW. Mają na celu poszerzenie horyzontów wiedzy ekonomicznej oraz zainspirować do jej stałego pogłębiania.


(Szczegóły w zakładce WYKŁADY TEMATYCZNE I EKSPERCKIE)

- BIALSKA LIGA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW - Konkurs wiedzy ekonomiczno-finansowej. Jest to konkurs wiedzy przedmiotowej z zakresu  ekonomii, przedsiębiorczości, zarządzania i finansów, skierowany do uczniów szkół średnich. Stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy, sprawdzenia własnych umiejętności i pozytywnego współzawodnictwa.

BLMP składa się z 4 etapów - każdy o innej tematyce. Testy na poszczególne przygotowują pracownicy naukowi i dydaktyczni Katedry Ekonomii i Zarządzania PSW. Materiały pomocnicze w formie skryptu pozwolą uczniom przygotować się merytorycznie do kolejnych etapów konkursu.
(Szczegóły w zakładce KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ - BIALSKA LIGA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW)

Przewidziane są nagrody indywidualne dla uczniów:
I miejsce - laptop
II miejsce - urządzenie wielofunkcyjne
III miejsce - czytnik e-booków

Nagrody dla szkół:
TABLICA MULTIMEDIALNA - dla szkoły, której uczeń wygrał konkurs
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY - dla szkoły, której uczniowie łącznie zdobyli największą ilość punktów

DLA UCZESTNIKÓW  BLMP WYCIECZKA DO CENTRUM PIENIĄDZA NBP im. S. S. Skrzypka w Warszawie

 

- ROZWÓJ KOMPETENCJI I NABYWANIE WIEDZY W OPARCIU O CYKL D. KOLBA - 2-godzinne szkolenie dla nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość i innych przedmiotów ekonomicznych w szkołach średnich. Jego celem jest zwrócenie uwagi na proces uczenia się i rozwój kompetencji uczniów.  Przekazana wiedza i materiały pomocnicze ułatwią nauczycielom wykreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

 

 

 

 

 

poniedziałek, 17 grudnia 2018 13:06 Poprawiony: poniedziałek, 21 stycznia 2019 11:52 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk

Liga Młodych Przedsiębiorców II