Aktualności - Katedra Ekonomii i Zarządzania

Harmonogram kosultacji obowiązujący w semestrze letnim
Uwaga studenci III roku kierunku Finanse i Rachunkowość
Wszyscy studenci, którzy piszą pracę licencjacką pod opieką prof. W. Wójcickiego proszeni są o
bowiązkowe przybycie na najbliższe seminarium  tj. 24.02.2017r. 
Na spotkanie należy przynieść obowiązkowo stronę tytułową swojej pracy oraz dokument Kartę Pracy Dyplomowej.
W dniu 16 lutego z powodu zwolnienia lekrskiego zajęcia z prof. Dionizym Niezgodą zostają odwołane.
Podział studentów III roku kierunku Finanse i Rachunkowość na przedmiot do wyboru:
Wszyscy studenci, którzy w semestrze letnim roku akad. 2016/2017  będą przystępowali do oborny pracy dyplomowej
zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu w terminie do 10.03.2017r. Kartę Pracy Dyplomowej podpisaną przez swojego promotora.
Karta Pracy Dyplomowej dostępna jest na stronie internetowej  Uczelni w zakładce student/praca dyplomowa/Karta Pracy dyplomowej.
                                                                                                Proszę o dopilnowanie terminu złożenia karty.
Wszyscy studenci, którzy piszą pracę magisterską pod opieką dr Agnieszk Siedleckiej
(również studenci, którzy wcześniej pisali pracę u dr D. Guzal-Dec) proszeni są o
obowiązkowe przybycie na spotkanie w  dniu 15.02.2017 r. godz. 8.00 s.303R.
                                                                                                                              Obecność obowiązkowa!!!
Uwaga studenci II roku kierunku: Zarządzanie

Dnia 15.02.2017 r. (środa)  na wykładzie z przedmiotu "Badania marketingowe"  odbędą się zapisy na grupy seminaryjne.
Obecność obowiązkowa.

Strona 1 z 27

pierwsza
poprzednia
1