Egzamin dyplomowy na kierunku Ekonomia II stopnia dnia 14.07.2020 godz. 8.30
Promotor: dr hab. A. Siedlecka 17337,18497, 9011, 18434

Egzaminy dyplomowe na kierunku Ekonomia I stopnia odbędą się
dnia 13.07.2020 r. poniedziałek według poniższego rozkładu:

Promotor: dr A.Cyburt  - 19403 obrona online godz. 8.00
Promotor: dr M. Łęska  - 19412 obrona online godz. 8.30

Obrony stacjonarne

Promotor: dr E. Dresler - 19146 godz. 9.00
Promotor: dr M. Łęska -godz. 9.30 19402, 18559, 19405, 19408, 19944, 19413

 

Egzamin dyplomowy na kierunku Ekonomia studia magisterskie w dniu 10.07.2020 r. (piątek)
rozpocznie się o godzinie 9.30 w sali 375R.

Studenci wchodzą co pół godziny:18358, 17616,18014,18015,18063, 18025

 

Egzaminy dyplomowe na kierunku Zarządzanie
rozpoczynają się od godziny 9.00 każdego dnia.
Studenci zgłaszają się co pół godziny.
Promotor: dr J. Kamiński: 19338, 19341,19351, 19352
Promotor: dr E. Dresler:19155,19346,19348,19349
Egzaminy dplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość zaczynają się
od godziny 8.30 każdego dnia.
Studenci zgłaszają się alfabetycznie co pół godziny.
Promotor: dr hab. W Wójcicki:18740,19416,19420,19422,19428,19432, 19434,18760, 19451,19456,19459.
Promotor: dr A. Cyburt:19419,19448,19431,19581,19449,19914, 19465,19454,19866,19460,19462,19464.
Promotor: dr A. Gałecka:19421,19424,19401,19427,19430,19437,17276,19442,19457.

 Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunkach:
Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

  OBRONY_WNE.pdf

Godziny rozpoczęcia egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym.

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien posiadać:

- maseczkę,
- długopis,
- rękawiczki (studenci studiów magisterskich).

Do egzaminu studenci przystępują według kolejności alfabetycznej co pół godziny.

 

 

Harmonogram sesji letniej w roku akademickim 2019/2020
na kierunkach Ekonomia, Finnase i Rachunkowość oraz Zarządzanie.

Strona 1 z 4

pierwsza
poprzednia
1