W dniu 13 września 2018 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa", zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Honorowy patronat objął JM Rektor prof. Józef Bergier. Uroczystego otwarcia obrad dokonała Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych dr Agnieszka Siedlecka. Sesjom przewodniczył prof. Zbigniew Ciekanowski. W konferencji brali udział przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski - Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Podczas konferencji zaprezentowano prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa żywności, zagrożeń militarnych, zagrożeń bezpieczeństwa społecznego, procesów migracyjnych, zarządzania kryzysowego, roli więziennictwa oraz policji. Wystąpienia referentów charakteryzowała różnorodność i wielowątkowość podejmowanych zagadnień, dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. Konferencja spełniła swój cel – stała się dla jej uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację swojej wiedzy z wiedzą innych badaczy.

                                                                                                                                                                  dr Wiesław Barszczewski
                                                                                                                                                                  mgr Aneta Chrząszcz

    FOTORELACJA:

20180913_100431 20180913_101022 20180913_101010 20180913_121851
DSCN6921 20180913_1143160 DSCN6911 DSCN6923
20180913_114341 20180913_131933
czwartek, 20 września 2018 10:39 Poprawiony: piątek, 21 września 2018 10:09 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk