Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Katedra Ekonomii i Zarządzania
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
pod patronatem honorowym JM Rektora PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

ph. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa"

która odbędzie się dn.13.09.2018 r.

 Konferencja_BN_-_komunikat.pdf

 karta_zgoszenia_-_konferencja.docx

czwartek, 15 lutego 2018 13:58 Poprawiony: piątek, 29 czerwca 2018 13:43 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk