W dniu 14 grudnia 2020 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej odbyła się PIERWSZA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA WEKTORY BEZPIECZEŃSTWA „WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA", zorganizowana przez Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Ze względu na specyficzne warunki, wynikające z sytuacji pandemicznej w Polsce, obrady odbywały się w trybie online z wykorzystaniem Platformy Microsoft Teams.


   Honorowy patronat objął JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, który dokonał uroczystego otwarcia obrad. Konferencję uświetniła także swoją obecnością Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych dr hab. Danuta Guzal-Dec. Sesji plenarnej przewodniczył
dr hab. Zbigniew Ciekanowski, natomiast obrady w sekcjach prowadziła kadra Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego: dr Aneta Chrząszcz i dr Dariusz Brążkiewicz Oprócz przedstawicieli PSW w konferencji wzięli udział reprezentanci różnych uczelni, m.in:
z Uniwersytetu w Bergen w Norwegii, Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Brześciu, Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Ekonomicznego, Akademii Pracy i Spraw Społecznych w Moskwie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Politechniki Rzeszowskiej, Akademii Wojsk Lądowych imienia generałaTadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, a także innych instytucji.

    Tematyka obrad koncentrowała się wokół współczesnych zagadnień naukowych aspektów badań nad bezpieczeństwem. Wystąpienia prelegentów charakteryzowała różnorodność podejmowanych problemów. Poruszane aspekty wykazały szeroki wachlarz występujących zagrożeń oraz potrzebę troski o bezpieczeństwo narodowe i konieczność podejmowania działań dla jego utrzymania. Konferencja stała się dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację  swojej wiedzy, a także stanowiła platformę debaty poświęconej prezentowanym w obszarze tematycznym konferencji zagadnieniom. Ponadto plonem konferencji będzie publikacja materiałów pokonferencyjnych w formie monografii naukowej, która ukaże się w 2021 r. Na przyszłe lata planowane są kolejne edycje konferencji.

                                                                           dr Wiesław Barszczewski
                                                                                            PRZEWODNICZĄCY KOMITETU
                                                                                      ORGANIZACYJNEGO KONFERENCJI

FOTORELACJA:

Galeria_9132364578_429673321743106_5138237105134169923_n132561556_221898686003115_7759427863004315712_n132581638_1103486030084660_5247428730574578566_n132581655_383425116058692_7468487700384227484_n132481365_2791223681163093_5194706611374746801_n132649937_232765961579349_8665973045546270472_n132682440_1135538953530600_1082312775576880244_nGaleria_8Galeria_7Galeria_2Galeria_6

 

 

 

 

 

 

 

 


wtorek, 22 grudnia 2020 12:28 Poprawiony: wtorek, 22 grudnia 2020 13:28 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk