KONFERENCJA NAUKOWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

TEMAT:  ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

TERMIN:    15.05.2017 r.

MIEJSCE:   Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

PATRONAT HONOROWY —­ rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

                                              prof. zw. dr hab. Józef Bergier.

RADA NAUKOWA:

Przewodniczący:  prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski.

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Tadeusz Bąk,
prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski,
dr Paweł Borek.

Członkowie:

1.    prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – PSWZ
2.    prof. dr  hab. Zenon Stachowiak – UKSW
3.    prof. dr hab. Marian Kopczewski – WSOWLąd
4.    prof. dr hab. Leon Szot – UP JP II
5.    prof. dr hab. Mariusz Śniadkowski – P Lubelska
6.    prof. dr hab. Janusz Mierzwa – UP JP II
7.    prof. dr hab. Aleksander Czarnowałow – PSWBP
8.    prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – UPH
9.    prof. dr hab. Nadezhda Psareva – U F przy R F R
10.  prof. dr Rudenko Ludmila Gennadiewna - M U. im. J.Witte
11.  prof. dr hab.  Konrad Stańczyk – WAT
12.  prof. dr hab.  Andrzej Urban - WSPol
13.  prof. dr hab. Henryk Wyrębek – UPH
14.  prof. dr hab.  Eugeniusz Wilkowski - PSWBP
15.  dr Anna Dziurny – ASzWoj
16.  dr Tatsjana Siluk  – BPU im. А.С. Puszkina
17.  dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty – ASzWoj
18.  dr Julia Nowicka – WSM
19.  dr n med. Zbigniew Kędzierski  – WSSP
20.  dr n med. Małgorzata Kowal – WSSP
21.  dr Andrzej Marjański - SAN
22.  dr Bartłomiej Stachowiak – UKSW
23.  dr Marcin Szwiec – P Lubelska
25.  dr Janusz Wiśniewski – WAT
26.  dr Sławomir Wronka –PWSZ

KOMITET ORGANIZACYJNY:

1. mgr Aneta Chrząszcz,
2. mgr Agnieszka Dawidziuk,
3. mgr Małgorzata Parafiniuk,
4. Grzegorz Majewski,
5. Stefania Kot,
6. Robert Demczuk.

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku nauki i praktyki w zakresie:

1.    Kształtowania bezpieczeństwa państwa w warunkach współczesnych zagrożeń.
2.    Wpływu zarzadzania kryzysowego na bezpieczeństwo obywateli.
3.    Prezentacji aktualnych problemów zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych.
4.    Przedstawienia miejsca i roli Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w systemie zarządzania kryzysowego.

zaproszenie_na_konfe_3

czwartek, 04 maja 2017 14:16 Poprawiony: piątek, 05 maja 2017 13:15 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk