Studenckie Koło Naukowe Rusycystów w IV LO im. S.Staszica

15 marca 2019 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów wraz z opiekunem Koła mgr Joanną Kozak-Solarz zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Dniu Kultury Słowiańskiej, który odbył się w IV LO im. St. Staszica w Białej Podlaskiej.

Podczas Dnia Kultury Słowiańskiej nasze studentki – p. Ewa Szostak i p. Żaneta Osiejuk (studentki III i II roku) zorganizowały spotkanie kulturalno-naukowe dotyczące symboli rosyjskich. Rosja, jak każde inne państwo, to kraj o ogromnej historii, tradycji, obyczajach. Jest ona przepełniona różnymi skojarzeniami i symbolami, które pojawiają się przed naszymi oczami w momencie, kiedy usłyszymy pytanie – „Z czym kojarzy Ci się Rosja?". Zapewne dla większości obcokrajowców pojęcie Rosji i kultury rosyjskiej kojarzy się z takimi kluczowymi słowami jak: „zimno", „Putin", „Gagarin" czy „Matrioszka". Dlatego też głównym celem przygotowanej przez studentów prezentacji zatytułowanej „Символы России" („Symbole Rosji") była popularyzacja kultury, historii i języka rosyjskiego oraz umożliwienie uczniom głębszego poznania realiów Rosji.  Oprócz oficjalnych państwowych symboli, studenci zaprezentowali również symbole nieoficjalne, te najbardziej charakterystyczne dla Rosji. Po wystąpieniu studenci przeprowadzili quiz dotyczący nabytej wiedzy przez uczniów oraz wręczyli drobne upominki ufundowane przez Państwową Szkołę Wyższą.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się warsztaty językowe, które poprowadziła mgr Joanna Kozak-Solarz (nauczyciel akademicki PSW, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów). Temat przewodni spotkania: „Ложные друзья переводчика" на примере польского и русского языков  („Fałszywi przyjaciele tłumacza" na przykładzie języka polskiego i  rosyjskiego). Z problemem tzw. „fałszywych przyjaciół" (ros. ложные друзья) zetknął się z pewnością każdy kto uczył się bądź uczy języka obcego. To słowa, które w różnych językach mają podobną pisownię lub wymowę, ale ich znaczenie jest zupełnie inne. W przypadku języka polskiego i rosyjskiego funkcjonuje bardzo wiele tego typu słów-pułapek. Podczas warsztatów uczniowie poznali bardzo wiele przykładów „fałszywych przyjaciół", sprawiających najwięcej trudności i będących przyczyną wielu nieporozumień w sytuacjach komunikacyjnych.  Dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej, uczniowie przy pomocy obrazków sami próbowali odgadnąć prawidłowe znaczenie wybranych słów-pułapek.

Zaproszenie opiekuna i członków Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów oraz

ich aktywny udział w organizowanym Dniu Kultury Słowiańskiej było wspaniałą okazją do głębszego zapoznania się wszystkich zgromadzonych gości z kulturą Rosji, poszanowania tradycji oraz sprawdzenia znajomości rosyjskich realiów.

Bardzo dziękujemy Dyrekcji szkoły oraz organizatorom danego przedsięwzięcia – nauczycielkom języka rosyjskiego – p. Sylwii Kryńskiej-Kawce oraz p. Urszuli Remiszewskiej za zaproszenie i bardzo ciepłe przyjęcie.

Cieszymy się, że wspólnie możemy propagować kulturę i język rosyjski !

Fotorelacja oraz informacje o Dniu Kultury Słowiańskiej znajdują się na stronach:

www.staszicbiala.pl oraz na stronie szkoły na FB.

niedziela, 14 kwietnia 2019 20:03 Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 06:25 Wpisany przez Elżbieta Struczyk