KurskDalecy-bliscy: spotkanie z Rosją - Kursk

 

Studenckie Koło Naukowe Rusycystów działające przy Zakładzie Neofilologii w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej po raz kolejny ma przyjemność zaprosić całą społeczność akademicką oraz wszystkich gości spoza uczelni na wykład otwarty i dyskusję z członkami Kurskiego Miejskiego Związku Polskiej Kultury w ramach cyklu pt. „Dalecy-bliscy: spotkanie z...”

Spotkanie w języku rosyjskim i polskim odbędzie się 30 listopada 2021 roku o godzinie 17.00 na platformie Microsoft Teams

 link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWJlNTc5ZjctNTkxYi00ZTIwLWEzYzktMGJlMjlkMjg3OWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebb5ca78-84ab-4af2-b277-5937f95fa7b8%22%2c%22Oid%22%3a%22fd1712d8-1f9e-461b-aac9-8d4e3e13943f%22%7d

niedziela, 28 listopada 2021 19:49 Poprawiony: poniedziałek, 29 listopada 2021 07:54 Wpisany przez Elżbieta Struczyk