Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I rok - przełożenie zajęć z dr K. Sudewiczem

  • 05.12.2022, godz. 15.00-16.00, Edukacja medialna, wykład -
    odbędą się w dniu 04.01.2023, godz. 15.00-16.00, sala 302
  • 05.12.2022, godz. 16.00-18.00, Edukacja medialna, zajęcia praktyczne -
    odbędą się w dniu 04.01.2023, godz. 16.00-18.00, sala 302
czwartek, 01 grudnia 2022 11:03 Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 12:08 Wpisany przez Agnieszka Pękała