Terminarz sesji egzaminacyjnej letniej - poprawkowej
na kierunku Filologia
(zmiana w terminarzu sesji poprawkowej na specjalności filologia angielska: zmiana sali PNJA sprawności zintegrowane II rok)
poniedziałek, 22 lipca 2019 10:01 Poprawiony: środa, 21 sierpnia 2019 07:42 Wpisany przez Agnieszka Pękała