UWAGA STUDENCI!
Aktualizacja legitymacji studenckiej

W związku z pojawiającymi się w dalszym ciągu pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich informujemy, że legitymacje studenckie są ważne co najmniej do 30 listopada.

Nie trzeba osobiście przedłużać ważności legitymacji

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni,
aby przedłużyć ważność legitymacji.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

środa, 30 września 2020 12:12 Poprawiony: środa, 30 września 2020 17:12 Wpisany przez Beata Zdolska