Dodatkowy i ostateczny termin egzaminu pisemnego z podstaw statystyki to:

18 września 2017 (poniedziałek) godz. 15:00 sala 374R

czwartek, 14 września 2017 09:10 Poprawiony: czwartek, 14 września 2017 09:47 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk