Studenci I roku kierunku Ekonomia I stopień

W czwartek 17 maja o godz. 8.55 w sali 304R odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru obowiązujące
na 3 i 4 semestrze studiów:
"Ekonomika transportu" lub "Ekonomika i organizacja pracy"
"Komunikowanie społeczne" lub "Komunikowanie interpersonalne"
"Marketing międzynarodowy" lub "Analiza rynku"
"Badania marketingowe" lub "Marketing terytorialny"
"Prawo cywilne" lub "Prawo pracy"
"Audyt i controlling" lub "Finanse"
"Zarządzanie projektami" lub "Zarządzanie procesowe"

Studenci II roku kierunku Ekonomia I stopień

W czwartek 17 maja o godz. 15.15 w sali 247R odbędą się zapisy na przedmioty do wyboru
obowiązującena 5 i 6 semestrze studiów:

"Polityka gospodarcza" lub "Polityka społeczna"
"Public relations" lub "Psychologia biznesu"
"Informatyczne wsparcie biznesu" lub "Handel elektroniczny"
"Ekonomia instytucjonalna" lub "Ekonomika i organizacja transportu"
"Bankowość" lub "Zarządzanie produkcja"

oraz wybór specjalności na kierunku

" E- gospodarka " lub "Gospodarka międzynarodowa"

wtorek, 15 maja 2018 10:17 Poprawiony: wtorek, 15 maja 2018 10:35 Wpisany przez Katarzyna Korneluk