Egzamin dyplomowy na kierunku Ekonomia II stopień
odbędzie się dnia 15.07.2020 r. środa godz. 9.00 w sali 375R- egzamin online.
Do egzaminu online przystępują studenci o numerach albumu: 18353,18000,18008.
Egzamin w formie tradycyjnej rozpocznie się o godzinie 10.00
Studenci wchodzą co pół godziny według następującej kolejności:
18349, 17965,18351,17166,17978,17994,18364,18005,18009,18070.
poniedziałek, 13 lipca 2020 09:48 Poprawiony: poniedziałek, 13 lipca 2020 12:07 Wpisany przez Katarzyna Korneluk