Harmonogram egzaminów dyplomowych na kierunkach:
Ekonomia, Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość

  OBRONY_WNE.pdf

Godziny rozpoczęcia egzaminów zostaną podane w terminie późniejszym.

Student przystępujący do egzaminu dyplomowego powinien posiadać:

- maseczkę,
- długopis,
- rękawiczki (studenci studiów magisterskich).

Do egzaminu studenci przystępują według kolejności alfabetycznej co pół godziny.

 

 

czwartek, 18 czerwca 2020 13:25 Poprawiony: czwartek, 18 czerwca 2020 14:13 Wpisany przez Katarzyna Korneluk