22 listopada Zakład Ratownictwa Medycznego oraz Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa Higienicznego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Starostwem Powiatowym i Urzędem Miasta, byli gospodarzami konferencji naukowo-szkoleniowej poświęconej depresji, która według WHO do 2020 r. będzie drugą najczęstszą dolegliwością w wymiarze globalnym.

Depresja, jak większość chorób psychicznych, często jest mylnie interpretowana, a ludzie cierpią w samotności. Zdaniem psychologów i psychiatrów edukacja jest kluczem do dobrego samopoczucia i tylko dzięki wiedzy możliwe jest poznanie i zrozumienie choroby.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Jego Magnificencja  prof. zw. dr hab. Józef Bergier oraz prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk.

Licznie przybyłych uczestników, w tym prelegentów, przedstawicieli lokalnego samorządu, ośrodków akademickich, towarzystw regionalnych, przedstawicieli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego, uroczyście przywitała Pani Prodziekan dr Joanna Marchel. W imieniu gości głos zabrał Arkadiusz Maksymiuk, radny powiatu bialskiego oraz przewodniczący komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi uczestników na problemy osób chorujących na depresję, których w naszym kraju żyje ok. półtora miliona oraz wymiana poglądów i doświadczeń na temat skutecznej pomocy osobom doświadczającym kryzysów i problemów psychicznych. Dobrym przykładem jest depresja, w przypadku której coraz lepiej identyfikujemy różne „odmiany" tego zaburzenia, a tym samym – we współpracy z pacjentem – jesteśmy w stanie dobierać odpowiednią strategię diagnozowania i leczenia.

Choroba zmienia sposób, w jaki postrzega się siebie samego i świat. Czyni człowieka nastawionym negatywnie. Pacjent staje się niechętny, zirytowany, rozdrażniony. Nie poddanie się leczeniu sprawia, że chory zmaga się z myślami samobójczymi i trudno jest mu sprostać codziennym obowiązkom. Powyższa konferencja miała również na uwadze przełamywanie stereotypów i walkę ze  stygmatyzacją  osób chorych.

Konferencję prowadził dr Marek Tomaszewski. Obrady toczyły się w trzech sesjach tematycznych, po zakończeniu których odbywała się dyskusja dotycząca zagadnień przybliżonych przez prelegentów.

W pierwszej sesji zaprezentowano:

dr Leszek Korpysz

Różne oblicza depresji

Depresja a samobójstwa;

prof. Aleksander Oliynik, prof. Konstiantyn Krenov

Porównanie zespołu wypalenia u studentów Uniwersytetu Medycznego w Tarnopolu i Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

W drugiej sesji:

dr hab. Mariusz Goniewicz

Przymus bezpośredni w pracy ratownika medycznego;

dr Gustaw Kozak

Agresja pacjentów jako problem personelu medycznego;

mgr Katarzyna Piasecka

Pacjent trudny do terapii.

W trzeciej sesji:

dr Grzegorz Kopacz

W trosce o zdrowie psychiczne człowieka;

mgr Maria Grzywaczewska

Poporodowe zaburzenia afektywne- prognoza dla matki i dziecka;

mgr Agnieszka Łukaszuk

Zespół stresu pourazowego.

Nad organizacją i przebiegiem konferencji czuwał komitet organizacyjny pod przewodnictwem dr Anny Ślifirczyk, kierownika Zakładu Ratownictwa Medycznego.

Muzycznym akcentem konferencji był występ Alisy Dodonovej, studentki Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Akordeonistka zagrała następujące utwory:

N. Bażylin - Waltz miłości,

A. Piazzolla – Libertango,

B. Frosini – Oczy czarne,

Pietro Frossini - Wesołe Caballero.

Inteligentna muzyka pozostawiła miłe wrażenie u uczestników eventu. Specjalnie dobrany repertuar i sposób gry sprzyjały psychicznemu odprężeniu i zadowoleniu.

Na koniec przedyskutowano kwestię zdrowia psychicznego, które jest integralnym i niezbędnym elementem dobrego samopoczucia ogólnego i - zgodnie z definicją WHO - jest stanem całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie jedynie brakiem choroby lub kalectwa. Jeśli chodzi zaś o aspekt psychiczny, kluczem do dobrego samopoczucia jest zdolność do rozpoznania swoich możliwości, zaakceptowania ich, a także radzenie sobie ze stresem w produktywny, dojrzały sposób.

Podsumowania konferencji dokonali: prodziekan dr Joanna Marchel, dr Marek Tomaszewski oraz dr Anna Ślifirczyk, którzy podziękowali przybyłym gościom i uczestnikom.

dr Anna Ślifirczyk

Dominika Siennicka

min_DSC_0124 DSC_0143 DSC_0196
DSC_0279 DSC_0338 DSC_0346
DSC_0356 DSC_0399
poniedziałek, 28 listopada 2016 12:06 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 11:17 Wpisany przez Dorota Myć