logo-konfPodsumowanie Konferencji Naukowej  „Współpraca placówek edukacyjnych z rodziną"

W dniu 18 października 2017 roku, w sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się  Konferencja Naukowa pt. „Współpraca placówek edukacyjnych z rodziną".

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:  Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
prof. zw. dr hab. Józef Bergier.

Organizatorem Konferencji był Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, a także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej.

Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy  i doświadczeń praktycznych w obszarze wspólnych oddziaływań wychowawczych pomiędzy placówkami edukacyjnymi a rodziną, a także poszukiwanie propozycji nowych rozwiązań, które mogą się przyczynić do wzmocnienia współpracy między nimi.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego efektem było liczne uczestnictwo przedstawicieli różnych ośrodków akademickich m.in.:  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Duże grono uczestników stanowili także przedstawiciele szkół oraz przedszkoli z terenu całego kraju, a także studenci zainteresowani podjętą problematyką.

Wystąpienia prelegentów koncentrowały się wokół zagadnień związanych ze współpracą przedszkola, szkoły, poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych instytucji  z rodziną i dobrych praktyk istniejących w tym obszarze.

Podczas przerwy w obradach goście Konferencji mieli okazję zapoznać się bliżej z bogatą infrastrukturą szkoleniowo – rekreacyjno – sportową oraz prowadzoną działalnością opiekuńczo - wychowawczą Europejskiego Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP mającego swoją siedzibę na terenie Zespołu Dworsko – Parkowego w Roskoszy.

Mając na uwadze nie tylko pogłębioną refleksję  nad problematyką współpracy placówek edukacyjnych z rodziną, lecz także praktyczne zastosowanie proponowanych w tym zakresie rozwiązań, podczas Konferencji zorganizowane zostały  warsztaty umiejętności wychowawczych  przeprowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Białej Podlaskiej.

Efektem podjętego dyskursu będą publikacje w punktowanym czasopiśmie naukowym: „Rozprawy Społeczne" (8 pkt MNiSW) wydawanym przez Państwową Szkołę Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

opracowanie:
mgr Anetta Roszkowska

Fotorelacja:

1234567

poniedziałek, 27 listopada 2017 09:44 Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 10:30 Wpisany przez Agnieszka Pękała