Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej,
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
wraz z Polskim Towarzystwem Nauk Żywieniowych, Polskim Towarzystwem Higienicznym
oraz firmą TECNA Sp. z o.o.
zapraszają na

X Jubileuszową Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt.:

„Higiena Żywności i Żywienia Podstawą Zdrowia – uwarunkowania biomedyczne, technologiczne i ekonomiczne ".

 

wtorek, 20 grudnia 2016 13:46 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 11:08 Wpisany przez Katarzyna Korneluk