18.09.2014_fot._Joanna_uk_26 Relacja z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt.: „Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności RP”

W dniu 18 września 2014 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Perspektywy rozwoju bezpieczeństwa i obronności RP". Partnerami konferencji były uczelnie wyższe: Akademia Obrony Narodowej w Warszawie oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uczestników konferencji powitali: prorektor ds. studenckich dr inż. Agnieszka Smarzewska oraz kanclerz uczelni mgr Adam Chodziński. Następnie głos zabrali przedstawiciele uczelni partnerskich: dr hab. Mariusz Kubiak z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz płk dr hab. Jan Posobiec z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

W trakcie konferencji zrealizowano 3 sesje tematyczne:

1. Uwarunkowania i zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP.

2. Współczesne wyzwania obronności państwa.

3. Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.

Konferencja zgromadziła blisko 100 uczestników, w których znaleźli się prelegenci, przedstawiciele służb mundurowych, studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe, młodzież z klas mundurowych Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz goście identyfikujący się z problematyką konferencji.

Efektem spotkania naukowego będą publikacje książkowe oraz artykuły w czasopismach naukowych z listy B MNiSW.

 

Fotorelacja z konferencji naukowej:

18.09.2014_fot._Joanna_uk_6 18.09.2014_fot._Joanna_uk_11 18.09.2014_fot._Joanna_uk_13
18.09.2014_fot._Joanna_uk_16 18.09.2014_fot._Joanna_uk_31 18.09.2014_fot._Joanna_uk_18
18.09.2014_fot._Joanna_uk_41 18.09.2014_fot._Joanna_uk_74 18.09.2014_fot._Joanna_uk_81
piątek, 03 października 2014 12:49 Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 11:25 Wpisany przez Ewelina Melaniuk