XLIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie pt. ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”

 

W dniu 24 września rozpoczęło się XLIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie pt. ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”. Organizatorem konferencji jest  Koło Naukowe Biochemii i Biotechnologii Zwierząt Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Koło Naukowe Technik Obrazowania w Diagnostyce Chorób Małych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Obrady odbywają się w 14 Sekcjach obejmujących działalność naukową wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Studenckie Koło Naukowe eRka reprezentują studentki kierunku Pielęgniarstwo: Angelika Jankowska, Patrycja Jankowska oraz Kinga Żukowska. Referat przygotowany przez nasze koleżanki dotyczy przez nie przeprowadzonych badań pt. „Wizerunek pielęgniarstwa w opinii społeczeństwa”. Swoją prelekcję wygłosiły w sekcji Nauk o Zdrowiu, w której otrzymały wyróżnienie. Opiekunem naukowym pracy była dr n. o zdr. Martyna Krukowska.

Celem Konferencji jest promowanie zachowań proekologicznych i prozdrowotnych. Spotkanie z innymi osobami podczas konferencji zaowocowało także nowymi znajomościami i stało się też wystarczająco silnym impulsem do kolejnych, coraz bardziej owocnych wystąpień naukowych w przyszłości.

Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantkom otrzymanego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie naukowej.


120106635_1319617818377671_2275120852290159993_n 120176557_2810786919023896_141650526401108173_n

 

 

piątek, 25 września 2020 13:50 Poprawiony: piątek, 25 września 2020 14:34 Wpisany przez Angelika Jankowska