Filologia, sp. Filologia rosyjska 

W związku z przedłużoną nieobecnością Pani mgr U. Szalast-Bytys w dniach 04-28.03.2021
przekazujemy informację o zastępstwach dot. opiekuna praktyk i opiekuna studentów I roku:

 

- Pani mgr Joanna Kozak-Solarz – zastępstwo w charakterze opiekuna praktyk;

- Pani dr Yuliya Khadyniuk – zastępstwo w charakterze opiekuna studentów I roku.

 

Zastępstwa obowiązują na czas nieobecności opiekuna.

czwartek, 04 marca 2021 08:11 Poprawiony: czwartek, 04 marca 2021 08:13 Wpisany przez Agnieszka Pękała