Uwaga studenci III roku

Uprzejmie przypominamy, że wszyscy studenci III roku powinni złożyć
KARTĘ PRACY DYPLOMOWEJ.

Uzupełnioną kartę, podpisaną przez studenta i promotora,
należy złożyć w sekretariacie Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych pok. 24
do końca semestru zimowego.

 Karta Pracy Dyplomowej.pdf

wtorek, 08 stycznia 2019 08:37 Poprawiony: wtorek, 08 stycznia 2019 09:57 Wpisany przez Agnieszka Pękała