Harmonogram obron obowiązujący w roku akad. 2016/2017
Informację o sali proszę dowiedzieć się w sekretariacie Katedry w dniu obrony .
Do obrony w/w terminie przystępują studenci, którzy dopełnili wszystkie formalności.
piątek, 16 czerwca 2017 11:23 Poprawiony: piątek, 16 czerwca 2017 11:40 Wpisany przez Katarzyna Korneluk