Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Organizacją studiów podyplomowych, kursów, szkoleń oraz różnorodnych form doskonalenia zajmuje się Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej, w skrócie ACEU.

ACEU zajmuje się również koordynacją Szkoły Policealnej, Uniwersytetu Dziecięcego, a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ofertę kierujemy do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać nowe wykształcenie i umiejętności. Jako jednostka uczelniana Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ACEU korzysta z pełnego wyposażenia Uczelni. Od początku istnienia Uczelnia dąży do zapewnienia swoim studentom komfortowych warunków nauki i wypoczynku. Dzięki inwestycjom i zaplanowanym działaniom Uczelnia stworzyła nowoczesny kampus studencki.

Przez ostatnie 5 lat Uczelnia znacznie powiększyła swoją bazę materialną głównie dzięki konsekwentnej polityce innowacyjnej i skutecznym pozyskiwaniem środków unijnych. Dzięki tym inwestycjom warunki studiowania w Naszej Uczelni są na wysokim poziomie, a sama uczelnia z jednostki dydaktycznej przekształca się w ośrodek dydaktyczno - badawczy.

Wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna i nowoczesna baza edukacyjna  umożliwia naszym kursantom, studentom, słuchaczom naukę w przyjaznej atmosferze i profesjonalne przygotowanie do m.in. funkcjonowania na rynku pracy.

Uczelnia jest przystosowana do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą studiować na każdym kierunku studiów w zależności od ich stopnia niepełnosprawności. Budynki są wyposażone w windy, specjalne podjazdy, odpowiednio dostosowane toalety oraz miejsca parkingowe.

Kompleks uczelniany obejmuje:

 1. Dwa budynki dydaktyczne
 2. Halę sportową częścią dydaktyczną i boiskiem 
 3. Dom studenta
 4. Dwa centra badawcze  
  1. Centrum Badań nad Innowacjami (CBI)
  2. Centrum EKO-AGRO-TECH
 5. Bibliotekę
 6. Ośrodek wypoczynkowy

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z naszą ofertą. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 7.30 do 15.30.

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej

Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, pok. 266R (I piętro)

tel. +48 83 344 99 53,  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adresaci studiów

 Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania wybranego przedmiotu w szkole.

Cele studiów

 • przygotowanie merytoryczne, metodyczne i praktyczne do prowadzenia zajęć w szkole
 • opanowanie wiadomości i umiejętności z nauk pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych
 • przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach bloków szczegółowych metodyk: humanistycznych, ścisłych i ekonomicznych
 • przyswojenie i pogłębienie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, ratownictwa przedmedycznego, emisji głosu
 • wyposażenie w umiejętności właściwego komunikowania się z uczniem, wychowankiem
 • pomoc w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w ramach awansu zawodowego

Więcej…

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika ze specjalnością nauczycielską lub innych studiów wyższych legitymujących się kwalifikacjami nauczycielskimi.

Więcej…

Adresaci studiów

Studia przewidziane są dla absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunku innym niż Rolnictwo.

Skierowane są w szczególności do osób:

 • które chcą zdobyć nową specjalność zawodową i nabyć kwalifikacje rolnicze,
 • które pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach związanych z branżą rolniczą, takich, jak np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, Stacje Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Urzędy Gminne,
 • osób, którym uzyskanie wykształcenia rolniczego pozwoli na nabycie uprawnień i umiejętności do prowadzenia gospodarstwa rolnego i umożliwi pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym.

Więcej…

studia_podyplomowe_2021_strona

Oferta studiów podyplomowych Państwowej Szkoły Wyższej  im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowana jest do  osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, inżynierskich, licencjackich i są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji, zdobyciem nowego wykształcenia i umiejętności. Uzupełniając swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, zwiększamy swoje szanse na rynku pracy.

udia podyplomowe lubelskie

 

Podstawy geodezji - NOWOŚĆ!

 


Przed przystąpieniem do rejestracji prosimy o zapoznanie się z zakładką zasady rekrutacji.
   

 

Studia podyplomowe lubelskie

OFERTA KURSÓW I SZKOLEŃ
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych o nr ewidencyjnym 2.06/00027/2017. Wpis ten daje możliwość skorzystania ze szkoleń finansowanych przez Urząd Pracy osobom z każdego województwa w Polsce ze statusem osoby bezrobotnej!

 

I. KURSY KWALIFIKACYJNE

 

II. KURSY INSTRUKTORSKIE


III. KURSY UMIEJĘTNOŚCI

 

IV. KURSY JĘZYKOWE

 

Niezbędne dokumenty:

Strona 12 z 12

12
następna
ostatnia