ZZL
Adresaci studiów

Studia kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji administracji publicznej, pracowników działów personalnych i kadrowych, doradców personalnych, psychologów i socjologów.

Cel studiów

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi ukierunkowane są na zapoznanie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat metod i narzędzi, możliwych do zastosowania w praktyce zarządzania, a także dostarczenia profesjonalnej wiedzy niezbędnej do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim.

Program studiów

 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Pomiar efektywności ZZL
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zhierarchizowanych
 • Negocjacje i mediacje
 • Systemy motywacyjne
 • Doskonalenie kompetencji społecznych
 • Audyt personalny
 • Wartościowanie pracy, systemy wynagrodzeń
 • Coaching
 • Rozwój pracowników (plany szkoleniowe, ścieżki kariery, zarządzanie talentami)
 • Prawo pracy
 • Ochrona danych osobowych w obszarze działu kadr
 • Uważność i rozwój osobisty w praktyce

Kadra dydaktyczna

post_SM_ZZL_podyplomowe_-_koordynacja dr Monika Łęska - koordynator studiów ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), wykładowca akademicki i szkoleniowiec z blisko 20 letnim doświadczeniem, menedżerka wielu projektów biznesowych oraz z ogromnej pasji projektantka graficzna.

dr_hab._Danuta_Guzal-Dec_prof._PSW_i

dr hab. Danuta Guzal-Dec - dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Akademii Bialskiej, doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), habilitacja - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (kierunek ekonomia). 18-letnie doświadczenie dydaktyczne. Prowadzenie zajeć na studiach pierwszego stopnia, drugiego i podyplomowych oraz w uczelniach zagranicznych. Realizacja grantów zewnętrznych i wewnętrznych. Członek organizacji naukowych - Stowarzyszenie ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, European Association of Agricultural Economists oraz Regional Studies Association Sekcja Polska. 

dr_hab._Zbigniew_Ciekanowski_prof._PSW

dr hab. Zbigniew Ciekanowski - ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor wizytujący w Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Brześciu, członek komisji Instytutowy Zespół ds. Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich - Akademia Bialska, doktorat w  Dziedzinie Nauk Wojskowych. Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych zespołach badawczych.

Brkiewicz_Dariusz_-_WOS

dr Dariusz Brążkiewicz - doktor, adiunkt W Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Absolwent  Uniwersytetu Adama Mickiewicza, stopień doktora uzyskał w Akademii Obrony Narodowej w 2000 r. Zasadnicze zainteresowania badawcze koncentruje na bezpieczeństwie międzynarodowym w obszarze wpływów Federacji Rosyjskiej i byłych krajów ZSRR oraz Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej ze szczególnym uwzględniałem czynników społeczno-politycznych i militarnych. Publikuje z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, konfliktów zbrojnych, bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

dr Aneta Chrząszcz - kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Bialskiej, doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (kierunek Prawo), nauczyciel akademicki.

dr Ewelina Dresler - doktor nauk ekonomicznych, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, kierunek Zarządzanie oraz Psychologia.

DSC_9342

mgr Edyta Hornowska Aktepe -psycholog, psychoterapeuta, pedagog - terapeuta, mediator rodzinny.
Ukończyłam szkolenie specjalistyczne - atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne - z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki i resocjalizacji na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ponadto ukończyłam szereg kursów specjalistycznych z obszaru pomocy terapeutycznej, diagnozy oraz terapii depresji, pracy z młodzieżą (programy profilaktyczne oraz terapeutyczne), terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, warsztaty umiejętności psychologicznych, socjoterapii, dramy, terapii pedagogicznej z elementami logopedii. Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach (prowadzenie prelekcji) , wykładach, seminariach i przede wszystkim w szkoleniach. Moje Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyłam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie (prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej), Przystani Psychologicznej (psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci), Przestrzeń Psychologiczna (psychoterapia online, poradnictwo rodzinne oraz małżeńskie), Stowarzyszeniu ASLAN (terapia rodzinna), Fundacji SYNAPSIS (praca terapeutyczna z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera i ich rodzinami), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz szkole podstawowej i gimnazjum. Doświadczenie w mediacji - moduł specjalizacyjny na studiach z zakresu „Mediacje, negocjacje oraz konflikt”, odbycie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu mediacji rodzinnych I i II stopnia organizowanych przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz szkolenia prowadzone przez norweski zespół mediatorów, staż w Komitecie Ochrony Praw Dziecka (prowadzenie mediacji rodzinnych). Od kilku lat prowadzę Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną, poradnię online - Terapeuci Online oraz kilka Ośrodków Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży NFZ.   

wiola

mgr Wioleta Dąbrowska - dyrektor ds. personalnych, księgowa/specjalista ds. kadr i prac w kancelarii księgowo-podatkowej.

p._Piotr_Smyk

mgr Piotr Smyk - dziennikarz, konsultant ds. rozwoju organizacji, trener, przedsiebiorca. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Społecznych, posiada certyfikat ukończenia ICC Coaching Comminitee oraz Polskiej Szkoły Coachingu.

Kwalifikacje po ukończeniu studiów
Praktyczne przygotowanie do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Znajomość narzędzi i umiejętności ich stosowania oraz kompetencje interpersonalne umożliwiające efektywną pracę w zespole.

Wymiar godzinowy - 170 godzin wykładów i ćwiczeń  

Czas trwania - 2 semestry

Ilość miejsc - 30  

Czesne - 1950 zł./semestr

Rozpoczęcie zajęć - październik/listopad 2022 r. 

Studia kończą się
egzaminem (bez konieczności pisania pracy dyplomowej)!

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

1.Internetowa Rejestracja Kandydatów
2. Złożenie wymaganych dokumentów:

 • podpisany przez kandydata formularz zgłoszenia na studia (wydruk z programu IRK),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • kserokopia odpisu aktu małżeństwa, w przypadku gdy nazwisko na dyplomie i obecnie używane są różne (odpis do wglądu).