Pomoc materialna

WAŻNE INFORMACJE – STYPENDIA

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM:

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października (następnie do 15 dnia każdego miesiąca – do czerwca) dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego (następnie do 15 dnia każdego miesiąca)  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora wraz z kompletem dokumentów należy złożyć:

- do 15 października dla studiów rozpoczynających się semestrem zimowym,

- do końca lutego  dla studiów rozpoczynających się semestrem letnim.

Wniosek  o zapomogę wraz z kompletem dokumentów można składać od 1 października 2021 r. Wnioski można składać w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania zapomogi.

Więcej…

SZANOWNI STUDENCI !

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego
oraz pozostałych świadczeń stypendialnych
na rok akademicki 2021/2022
będzie można składać wraz z załącznikami od 1 października
po wcześniejszym ich wysłaniu przez indywidualne konto studenta

Uwaga: od 1 października obowiązuje Nowy Regulamin Świadczeń dla Studentów
oraz nowe wzory wniosków


Wszystkie zmiany i informacje w powyższym temacie
będą na bieżąco zamieszczane na stronie uczelni

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o świadczenia stypendialne
na rok akademicki 2021/2022

Więcej…

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA STUDENTA DO STYPENDIUM SOCJLANEGO

w roku akademickim 2021/2022

Więcej…

Informacja uzupełniająca dla studentów, którzy ubiegają się o stypendium socjalne
na rok akademicki 2021/2022

(dochód od 0 do 528 zł netto, a od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto)

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej

Więcej…

Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia