Integracyjny wyjazd do Chełma/Zamościa odbędzie się 28 lipca.

Zbiórka o godzinie 7.00 z Ośrodka dla cudzoziemców ul. Dokudowska.

Projekt

V edycja – Pójdę do polskiej szkoły"
finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach realizacji zadania
„Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"
Wartość projektu: 63.433 zł.
Dotacja MEN: 40.000 zł.
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 23.433 zł.

MEN-logo

niedziela, 08 lipca 2018 22:50 Poprawiony: środa, 11 lipca 2018 11:24 Wpisany przez Iwona Żelisko