Trwa realizacja projektu współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu w ramach zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą "Edukacja latem".

Młodzież to uczniowie  Szkoły Nr 10 im. Św.Marii Magdaleny ze Lwowa a także słuchacze Polskiej Szkoły Społecznej im. Ignacego Domeyki z Brześcia, grupa liczy 60 osób + 4 opiekunów. Zajęcia z języka polskiego to podstawowy punkt programu, rozpoczęły się drugiego dnia pobytu po śniadaniu. Młodzież obok ww. zajęć ma do wykonania w trakcie pobytu szereg zadań edukacyjnych, które przedstawi na uroczystym zakończeniu turnusu ostatniego dnia pobytu podczas uroczystego zakończenia.

W dniu jutrzejszym odbywa się edukacyjna wycieczka do Warszawy.

Zbiórka uczestników przed budynkiem Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej po śniadaniu (grupa z Białorusi), oraz przed Ośrodkiem Szkoleniowo - Wypoczykowym w MIędzyrzecu Podlaskim (grupa z Ukrainy).

Projekt „Edukacja latem"
współfinansowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP
w ramach realizacji zadania zleconego
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.
Wartość projektu: 166 876 PLN
Dotacja Kancelarii Senatu: 145 464 PLN
Wkład własny Fundacji Edukacja i Przyszłość: 21 412 PLN
received_1767789809936562

 

 

niedziela, 15 lipca 2018 23:02 Poprawiony: poniedziałek, 16 lipca 2018 07:00 Wpisany przez Iwona Żelisko