EN flaga-en

 

nursing2tourism2computer-science2

 

Заданием Государственной высшей школы им. Папы Римского Иоанна Павла II в Бялой Подляске является качественное обучение молодежи на высоком уровне, инициирование и проведение научных исследований, а также участие в развитии города и региона.

Учебное заведение обладает 20-летним опытом в сфере образования, что подтверждено оценками Польской аккредитационной комиссии и Государственного аккредитационного совета медсестринских и акушерских школ.

Государственная высшая школа им. Папы Римского Иоанна Павла II в Бялой Подляске образована в 2000 году. В настоящее время в ее стенах обучается ок. 3000 студентов на 18 специальностях бакалавриата, инженерии и магистратуры БЕСПЛАТНО.

За 20 лет своего существования PSW в течение многих лет занимает высокие места в рейтинге высших учебных заведений. PSW в Бялой Подляске - лучшее учебное заведение в стране! (общенациональный рейтинг Польши и Перспектив) PSW в Бялой Подляске, согласно рейтингу Министерства образования, является самым популярным университетом в Польше среди всех государственных высших профессиональных учебных заведений среди абитуриентов в 2015/2016 учебном году, за что была награждена.

Ładuję…

Misją  Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie jakościowym, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych a także działań na rzecz rozwoju miasta i regionu.

Uczelnia posiada 20-letnie doświadczenie edukacyjne, potwierdzone ocenami Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej została powołana w 2000 roku. Obecnie kształci ok. 3000 studentów na 18 kierunkach BEZPŁATNYCH studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

W ciągu 20 lat działalności PSW od lat zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. PSW w Białej Podlaskiej jest najlepszą uczelnią w kraju! (ogólnopolski ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw) PSW w Białej Podlaskiej to, wg rankingu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, najpopularniejsza w Polsce uczelnia wśród wszystkich państwowych wyższych szkół zawodowych w rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, za co została wyróżniona.

czwartek, 23 lutego 2017 11:00 Poprawiony: wtorek, 05 maja 2020 10:28 Wpisany przez Marek Kowalczyk