Każdy cudzoziemiec w chwili rozpoczęcia studiów musi posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego ważną na minimum rok studiów lub podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), który zapewnia opiekę lekarską, zarówno lekarzy pierwszego kontaktu, jak i specjalistów, a w razie potrzeby również leczenie szpitalne.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) mają prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Z kartą EKUZ można udać się bezpośrednio do lekarza pierwszego kontaktu.

Obywatele państw członkowskich UE/EFTA nie posiadający ubezpieczenia w kraju pochodzenia powinni nabyć odpowiednie ubezpieczenie przed przyjazdem do Polski.

Obcokrajowcy ubezpieczeni w NFZ traktowani są równorzędnie z obywatelami polskimi i mają taki sam dostęp do usług opieki zdrowotnej oraz do jej finansowania.

Studenci posiadający Kartę Polaka lub inny dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego mogą zostać bezpłatnie zgłoszeni do ubezpieczenia przez Państwową Szkołę Wyższą.

W tym celu należy zgłosić się do kwestury pok. 366 wraz z Umową o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym zawartą z NFZ (umowę należy zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia we własnym zakresie).

Adresy oddziału NFZ w Białej Podlaskiej:

ul. Warszawska 12c
21-500 Biała Podlaska
tel. +48 83 3449300 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

poniedziałek, 27 kwietnia 2020 13:58 Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 14:03 Wpisany przez Marek Kowalczyk