Rekrutacja krok po kroku – kandydaci cudzoziemcy

  1. Zacznij od sprawdzenia czy posiadasz wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji: zadbaj o to, by twoja znajomość języka polskiego była potwierdzona, a wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski zostały przetłumaczone na język polski. Pamiętaj, że twoje świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane, a uzyskanie ich czasami trwa miesiąc. Możesz też już teraz sprawdzić, czy będziesz potrzebować nostryfikacji.

  2. Załóż konto w systemie Interenowej Rejestracji Kandydatów IRK (irk.akademiabialska.pl): uzupełnij formularze dotyczące twoich danych osobowych, wykształcenia itp.

  3. Zakładałeś konto w poprzednich latach? Nie jest już aktywne, co roku trzeba założyć nowe.

  4. Sprawdź, czy trwa rejestracja na wybrany kierunek! Wejdź na link i sprawdź zakładkę  terminarz rekrutacji". Jeśli masz już świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych, zaloguj się i dokonaj rejestracji na studia.

  5. Zarejestrowałeś się i nie wiesz, co dalej? Potwierdź swoją rejestrację na studia.

  6. Wydrukuj ankietę osobową - podanie z IRK i podpisz je w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że masz komplet wymaganych do potwierdzenia rejestracji dokumentów.

  7. Skąd dowiem się, czy zostałem przyjęty? – w IRK pojawi się informacja „Zakwalifikowany – dostarcz dokumenty”. Zostaniesz o tym powiadomiony na adres email.

  8. Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Niezwłocznie dostarcz dokumenty przestrzegając terminarza rekrutacji na studia.

  9. Dostraczyłeś dokumenty – na indywidulanym koncie kandydata w IRK pojawi się informacja: „Przyjęty - Gratulujemy!” Zostaniesz o tym powiadomiony na adres email.


poniedziałek, 09 marca 2015 09:17 Poprawiony: poniedziałek, 18 lipca 2022 07:07 Wpisany przez Marek Kowalczyk