Rekrutacja krok po kroku – kandydaci cudzoziemcy

 1. Zacznij od sprawdzenia czy posiadasz wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji: zadbaj o to, by twoja znajomość języka polskiego była potwierdzona, a wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski zostały przetłumaczone na język polski. Pamiętaj, że twoje świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane, a uzyskanie ich czasami trwa miesiąc. Możesz też już teraz sprawdzić, czy będziesz potrzebować nostryfikacji.

 2. Załóż konto w systemie Interenowej Rejestracji Kandydatów IRK (irk.pswbp.pl): uzupełnij formularze dotyczące twoich danych osobowych, wykształcenia itp.

 3. Zakładałeś konto w poprzednich latach? Nie jest już aktywne, co roku trzeba założyć nowe.

 4. Sprawdź, czy trwa rejestracja na wybrany kierunek! Wejdź na link i sprawdź zakładkę „terminarz rekrutacji". Jeśli masz już świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych, zaloguj się i dokonaj rejestracji na studia.

 5. Zarejestrowałeś się i nie wiesz, co dalej? Potwierdź swoją rejestrację na studia.

 6. Najpierw wnieś opłatę rekrutacyjną.

 7. Pamiętaj, że dla każdej rejestracji na kierunek opłatę wnosi się osobno na inny numer konta bankowego przypisany do danego kierunku.

 8. Potem wydrukuj ankietę osobową - podanie z IRK i podpisz je w odpowiednim miejscu. Upewnij się, że masz komplet wymaganych do potwierdzenia rejestracji dokumentów.

 9. Skąd dowiem się, czy zostałem przyjęty? – po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidulanym koncie kandydata w IRK pojawi się informacja „ Zakwalifikowany – dostarcz dokumenty”. Zostaniesz o tym powiadomiony na adres email.

 10. Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Niezwłocznie dostarcz dokumenty przestrzegając terminarza rekrutacji na studia.

 11. Dostraczyłeś dokumenty – na indywidulanym koncie kandydata w IRK pojawi się informacja: „Przyjęty - Gratulujemy!” Zostaniesz o tym powiadomiony na adres email.


poniedziałek, 09 marca 2015 09:17 Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2020 09:34 Wpisany przez Marek Kowalczyk